Služby


Klientský servis

Podpisem smlouvy rozhodně nekončíme! Jsme s vámi 24/7 a staráme se, abyste čerpali své výhody plynoucí ze správně, na míru nastaveného risk managementu. Dovolte nám být vaším externím kolegou.

Finanční trh se neustále velmi dynamicky vyvíjí, proto je, podobně jako u vašeho chytrého telefonu, vhodné své produkty neustále aktualizovat. Náš klientský servis je tu pro vás, aby o změnách stále informoval a na vaše otázky odpovídal. Ať už jakékoliv finanční služby využíváte či nevyužíváte, nic by vám nemělo bránit zastavit se u nás na kávu.

Klíčovým prvkem kvalitní spolupráce je vytvoření expertního týmu, složeného z osoby pověřené vaší stranou, naším klientským servisem a mediátorem, který bude u pojišťovny zastupovat vaše zájmy. Úkolem takového týmu je příprava, porozumění a provedení strategického plánu pro nastartování risk managementu.

Celý tým samozřejmě zůstává i nadále v kontaktu, ať už pravidelnými reporty, hlídáním lhůt nebo aktualizací služeb.


Monitoring hospodářských informací

První krok v zavádění risk managementu u malých i velkých firem vede skrze důkladnou analýzu. Abychom minimalizovali ztráty a omezili rizika, je využití monitoringu hospodářských informací naprostou nezbytností.

Díky monitoringu hospodářských informací můžete dělat rychlá rozhodnutí s kým spolupráci uzavřít, na koho si dát pozor a s kým ji raději neuzavírat. Jaká jsou potenciální rizika a jak (pokud vůbec) je překonat. Monitoring vám zprostředkujeme pro český i zahraniční trh.

Jedná se o službu nepřetržitou s pravidelnými reporty informací, protože např. politické, účetní nebo legislativní změny dokáží trh velmi ovlivnit a firma, která je jeden den finančně zcela zdravá, může být od prvního, příštího měsíce v návrzích na insolvenci. Díky hospodářským informacím se dozvíte o fin. problémech dříve než konkurence a tím pádem si mnohem spíše ochráníte svá aktiva.

Nejpřesnější monitoring však získáte spolu s Pojištěním pohledávek, protože tím máte k dispozici ty stejné informace (a i stejně rychle) jako banky a pojišťovny.


Pojištěná faktura

Pojištěná faktura je vaší vstupenkou do světa zajišťovacích nástrojů velkých firem. Ať už jste malá firma či živnostník, pojistit si můžete takřka jakoukoliv fakturu od 10 000 do 250 000 Kč. Získáte tím také značku nadnárodní společnosti na svoji stranu.

Služba funguje na českém a slovenském trhu. Funguje jednorázově, cena se pohybuje okolo 1–2 % z částky faktury. Peníze dostanete 90 dnů po splatnosti.

Díky pojištěné faktuře se vám dostává také velmi kvalitního monitoringu hospodářských informací, můžete ji tak použít jako indikátor pro úpravu procesů risk managementu. V případě, že vám pojistitel nechce pro vyšší riziko daný subjekt pojistit, lze zvážit jiné formy kontroly rizika, např. zálohy, kratší splatnosti atd.

Pojistit fakturu si můžete dokonce i v den splatnosti a týden po splatnosti již nastává upomínání ze strany partnerské společnosti. Je to snadné, sjednáno za pár minut, tak proč to nezkusit?

Nejefektivněji funguje pojištění faktur v kombinací s faktoringovou službou Cashbot.


Faktoring

Abyste se už nikdy nemuseli obávat o své cashflow, nachystali jsme pro vás různé druhy faktoringu. Na řešení, pro velké firmy vcelku běžné, dosáhne nyní i živnostník či malá firma. V kombinaci s pojištěnou fakturou tak získáte ultimátní výhodu.

Jak by se vám líbilo, kdybyste dostali peníze za vystavenou fakturu prakticky ihned?

Přestože s faktoringem běžně pomáháme pouze velkým firmám (s obraty přesahujími 300 mil. Kč ročně), připravili jsme pro vás s našimi obchodními partnery službu Cashbot, tedy faktoring pro malé firmy, bez rozdílů obratu. Důležitá je pouze částka na faktuře 10 000 – 500 000 Kč.


Dovědět se více

Pojištění pohledávek

Ušetřete čas, peníze a získejte silného obchodního partnera, který se postará o vaše dlužníky. Díky pojištění pohledávek se zvládnete vypořádat i s takovými riziky, jako jsou politické zásahy, krachy velkých firem nebo např. platební nevůle odběratelů.

Pojištěním pohledávek získáte:

 • menší riziko a větší stabilitu podnikání
 • aktuální přehled o svých obchodních partnerech
 • detailní přehled o svých fakturách
 • sílu partnerské pojišťovny, která vám pomůže řešit pohledávky
 • čas, který nemusíte vkládat do řešení pohledávek, můžete využít pro rozvoj firmy
 • v případě pojistné události dostanete své peníze zpět zpravidla 7 měsíců po splatnosti
 • klientský servis Gorau

Začneme výběrovým řízením, kde poptáme všechny pojišťovny. Protože k výběru přistupujeme individuálně, ihned zohledníme vaše specifické požadavky – pojištění výrobních nákladů, řešení sporných faktur apod. Následně zajistíme zaslání smlouvy k podpisu a přístup do online portálu vybrané pojišťovny.

Poté vás naučíme jak pracovat s tzv. limity, pro společnosti, na které chcete mít pojistnou ochranu. Potvrzení limitu od pojišťovny obdržíte většinou během jednoho dne e-mailem. Po celou dobu vám budeme samozřejmě nápomocni.

Princip fungování pojištění pohledávek je jednoduchý – první tři měsíce po splatnosti faktury vymáháte peníze sami a pokud nebudete úspěšní, nejpozději 90. den po splatnosti podáváme hlášení pojišťovně, která bude vymáhat také tři měsíce. Pokud ani ona nebude úspěšná, vznikne pojistná událost, kdy zpravidla do měsíce dostanete vyplacenou škodu, poníženou o spoluúčast (10–15 %).Ostatní pojištění

Potřebujete zvládnout ještě jiná rizika? Rádi vám budeme k dispozici, ať už se jedná o D&O, pojištění odpovědnosti, majetku, příjmu, právní odpovědnosti, GDPR nebo třeba automobilu vašeho ředitele.

Risk management není jen o neplatičích a pohledávkách – v prvé řadě jde o analýzu rizik, potenciálních hrozeb a důkladnou úvahu, zda se vám pojištění vůbec vyplatí. Pokud společně dojdeme k závěru, že ano, jsme připraveni pomoci.

Naši partneři kryjí také: kybernetická rizika, zemědělská pojištění, pojištění klíčových osob, veškeré pojištění automobilů, včetně flotilového pojištění, pojištění pořizovací ceny, odpovědnost dopravce a pojištění nákladů a mnohem více, raději se zeptejte!


Dovědět se více

Naši partneři

Pojišťovna Atradius
Pojišťovna Coface
Pojišťovna Credendo
Pojišťovna Egap
Pojišťovna Euler Hermes